Blog 05 – Giáo dục Đại cương (Liberal Arts) và Cao đẳng Cộng đồng (Community College)

Trong Blog lần này, hãy cùng Kaylee phân tích về 2 loại hình giáo dục bậc Đại học đang rất được ưa chuộng tại Mỹ đó là Giáo dục Đại cương (Liberal Arts) và Cao đẳng Cộng đồng (Community College)

Chương trình Giáo dục Đại cương

Sinh viên Đại học của Mỹ thường học các chương trình Đại cương trong 1 hoặc 2 năm trước khi chọn chuyên ngành. Một số sinh viên sau đó còn đổi chuyên ngành, tất nhiên là thời gian học của họ sẽ dài hơn.

Nếu bạn vẫn chưa chắc mình muốn theo đuổi chuyên môn nào, đó là chuyện hết sức bình thường. Mỗi năm hàng ngàn sinh viên Mỹ chưa thể lựa chọn được ngay chuyên ngành của họ. Để khám phá ra bản thân thực sự muốn gì, sinh viên thường lựa chọn học Giáo dục Đại cương, giới thiệu các môn học thuộc nhiều lĩnh vực và được thiết kế để cho sinh viên có cái nhìn tổng quát.

Giáo dục Đại cương cung cấp nhiều sự lựa chọn ở nhiều chuyên môn khác nhau. Tại trường Đại học có chương trình học giáo dục Đại cương phát triển, bạn sẽ được chọn các môn học khác nhau từ Khoa học đến Nhân văn, Triết học, Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật và Văn học. Theo học các lớp có nhiều kiến thức khác nhau sẽ cho bạn cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn và học được nhiều khía cạnh. Bạn có thể khám phá ra những điểm mạnh mà trước đó còn dưới dạng tiềm ẩn. Điều này có thể dẫn đến bạn chọn chuyên ngành chính mà trước giờ bạn còn không để ý hoặc không biết là có.

Phần lớn các chương trình học hiện nay có các môn học Đại cương bắt buộc. Hoặc bạn có thể đăng ký vào các trường có chương trình giáo dục Đại cương chuyên biệt. Giáo dục Đại cương sẽ đưa bạn đến những trải nghiệm học tập khác nhau và các ý tưởng và kỹ năng mà sau này sẽ cần thiết cho mọi công việc, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp và tư duy logic. Thực tế, rất nhiều sinh viên chọn chương trình học cân bằng và ở nhiều khía cạnh tại các trường Đại học Đại cương (Liberal Arts Colleges) trước khi chọn chuyên ngành nghiên cứu sâu hơn ở bậc Cao học.

Các trường Cao đẳng Cộng đồng

Rất nhiều quốc gia không có các trường Cao đẳng Cộng đồng như của Mỹ. Đây là những trường công lập mà sinh viên có thể theo học 2 năm để lấy bằng Cao đẳng, hoặc sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp 2 năm nữa để lấy bằng Đại học.

Cao đẳng Cộng đồng ngày càng trở nên phổ biến trong lựa chọn Du học Mỹ của sinh viên quốc tế bởi vì yêu cầu đầu vào của các trường đều không quá cao và chi phí khá dễ chịu. Một số sinh viên hoàn toàn có thể chọn học Cao đẳng trong lĩnh vực kỹ thuật và rồi trở về quê nhà với tấm bằng này. Còn một số sinh viên khác lại chọn học Cao đẳng cộng đồng để lấy bằng Đại học một cách tiết kiệm nhất. Bạn có thể hoàn thành 2 năm đầu của trường Đại học tại Cao đẳng Cộng đồng với một chi phí dễ thở hơn nhiều. Bạn hoàn toàn có khả năng chuyển lên các trường Đại học 4 năm và tất nhiên, tiền mỗi tín chỉ tại trường Cao đẳng cộng đồng sẽ rẻ hơn so với khi bạn học tại Đại học.

Kaylee Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s