Chúc mừng Phương Uyên với SAT Math 780/800

Chúc mừng Phương Uyên với SAT Math 780/800

Cô xin chúc mừng Trần Ngọc Phương Uyên – học sinh lớp SAT Math – đã đạt được số điểm SAT Math tới 780/800 – gần như tuyệt đối của bài thi SAT. Tổng điểm mà Uyên đạt được là 1390 (Toán 780, Tiếng Anh 610).

Hi vọng em sẽ có một tương lai rộng mở khi đi du học Mỹ vào năm tới nhé.

Cô Nguyễn Thu Hiền – Kaylee Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s