Tôi là ai?

Ms. Kaylee Nguyễn

Tôi là Kaylee Nguyễn, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội với tấm bằng loại Ưu cùng 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục Mỹ cũng như hệ thống giáo dục Mỹ, đã giúp tôi tích lũy được khá nhiều kiến thức và kinh nghiệm về tư vấn giáo dục Mỹ, cũng như trong cách tiếp cận các chứng chỉ tiếng Anh du học chuyên sâu.

Hiện tại tôi đang là giám đốc tuyển sinh, đại diện cho trường Đại học Arkansas State (top 20 trường công lập tốt nhất Hoa Kỳ) tại Việt Nam, cũng như đang giảng dạy SAT và SSAT cho Kaplan và Clever Academy.