Blog 03 – Bài thi GMAT & GRE

Hầu hết các chương trình Thạc sỹ ở Mỹ, những chương trình có chất lượng tốt và danh tiếng đều yêu cầu ứng viên có điểm thi GMAT hoặc GRE. Tuy rằng, cả hai đều là những bài thi dành cho bậc Thạc sỹ nhưng việc lựa chọn bài thi nào hoàn toàn phụ thuộc vào chương trình ứng viên được chọn.

Blog 02 – Một số khác biệt giữa bài thi ACT & SAT

Ở Blog trước, mình đã chia sẻ với các bạn cái nhìn tổng quan về các bài thi chuẩn hóa như IELTS, TOEFL, ACT hay SAT - và bài thi nào thì dành cho những đối tượng nào. Blog này mình sẽ nói về một số điểm khác biệt chính giữa bài thi ACT & SAT … Continue reading Blog 02 – Một số khác biệt giữa bài thi ACT & SAT